1  Bá Trượng Ngữ Lục - HT Thích Duy Lực dịch

2  Công án của Phật Thích Ca và Tổ Đạt Ma

3  Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Lược Giải - HT Thích Duy Lực

4  Vấn đáp thiền và Phật Pháp - Hòa Thượng Thích Duy Lực

5  Cội nguồn truyền thừa và phương pháp tu trì của thiền tông - Thiền sư Nguyệt Khê

6  Kinh Lăng Nghiêm - HT Thích Duy Lực dịch

7  Tham thiền cảnh ngữ của thiền sư Bác Sơn - HT Thích Duy Lực dịch

8  Tham thiền yếu chỉ - Hòa Thượng Hư Vân

9  Thiền thất khai thị lục - Lai Quả thiền sư

10  Truyền tâm pháp yếu - Hoàng Bá thiền sư

11  Tín tâm minh tịch nghĩa giải - Thiên Mục Trung Phong Hòa Thượng

12  Kinh Pháp Bảo Đàn - Lục Tổ Huệ Năng

13  Tham thiền phổ thuyết, quyển thượng - Lai Quả thiền sư

14  Tham thiền phổ thuyết, quyển hạ - Lai Quả thiền sư

15  Đường lối thực hành tham Tổ Sư Thiền - HT Thích Duy Lực

16  Lâm Tế ngữ lục - HT Thích Duy Lực dịch

17  Duy Lực Ngữ Lục quyển hạ

18  Duy Lực Ngữ Lục quyển thượng

19  Thiền sư Trung Hoa - HT Thích Thanh Từ soạn dịch (trọn bộ full)

20  Kinh Kim Cang - HT Thích Duy Lực dịch

21  Kinh Lăng Già - HT Thích Duy Lực dịch

22  Kinh Viên Giác - HT Thích Duy Lực dịch và lược giải

23  Góp nhặt lời Phật Tổ và Thánh Hiền - HT Thích Duy Lực

24  Bảo Tạng Luận - HT Thích Duy Lực dịch

25  Giảng Giải Kinh Lăng Nghiêm - HT Thích Duy Lực

26  Pháp ngữ của thiền sư Hư Vân - Thích Hằng Đạt

27  Hòa Thượng Duy Lực khai thị lần cuối cùng tại Việt Nam

28  Hòa Thượng Duy Lực khai thị Thiền Thất Tam Bảo

29  Yếu chỉ Pháp Hoa - Hòa Thượng Thích Duy Lực

30  Yếu chỉ Hoa Nghiêm - Duy Tắc Thiền Sư

31  Yếu chỉ Phật Pháp - Hòa Thượng Thích Duy Lực

32  Yếu chỉ Trung Quán Luận - Hòa Thượng Thích Duy Lực

33  Khái quát các phương pháp thiền

34  Đại thừa tuyệt đối luận - Nguyệt Khê thiền sư

35  Hòa Thượng Duy Lực khai thị ban đầu tại Hoa Kỳ

Theo dõi Diệu Pháp Âm Tổ Sư Thiền trên TuneIn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây