Kinh Pháp Bảo Đàn - Lục Tổ Huệ Năng

Chủ nhật - 01/04/2018 14:28

Kinh Pháp Bảo Đàn - Lục Tổ Huệ Năng

Pháp Bảo Ðàn Kinh là một quyển Kinh chuyên hoằng Pháp Ðốn Giáo của Thiền Tông, do Lục Tổ Huệ Năng giảng và Ngài Pháp Hải ghi lại, nay đã dịch sang nhiều thứ tiếng và đã phổ biến trên thế giới.
Lục Tổ Huệ Năng
KINH PHÁP BẢO ÐÀN
Tỳ Kheo Thích Duy Lực Dịch và Lược Giải
--o0o--


Mục Lục
 
- Lời Dịch Giả….1
- Phẩm Tựa thứ nhất….2
- Phẩm Bát Nhã thứ hai….10
- Phẩm Nghi Vấn thứ ba….19
- Phẩm Ðịnh Huệ thứ tư....22
- Phẩm Tọa Thiền thứ năm….24
- Phẩm Sám Hối thứ sáu….25
- Phẩm Cơ Duyên thứ bẩy….30
- Phẩm Ðốn Tiệm thứ tám….48
- Phẩm Hộ Pháp thứ chín….53
- Phẩm Phó Chúc thứ mười….54
 
Lời Dịch Giả
 
Pháp Bảo Ðàn Kinh là một quyển Kinh chuyên hoằng Pháp Ðốn Giáo của Thiền Tông, do Lục Tổ Huệ Năng giảng và Ngài Pháp Hải ghi lại, nay đã dịch sang nhiều thứ tiếng và đã phổ biến trên thế giới.

Lục Tổ là người Không biết chữ, nhưng nói ra lời nào cũng đúng ý Phật. Tổ nói “Diệu lý của chư Phật chẳng dính dáng với văn tự”. Như vậy, người đọc nên được ý quên lời, chớ nên chấp lời nghịch ý. Như Lục Tổ nói “Nay ta gượng nói ra, khiến ông bỏ tà kiến, chớ hiểu theo lời nói, mới cho biết ít phần”.

Chớ hiểu theo lời nói là chớ chấp lời mà nghịch ý; mới cho biết ít phần là được ý mà quên lời, nói được ý là phải đốn ngộ ý của Tổ, cũng là ý của Phật vậy. Phật nói “Sự suy lường phân biệt chẳng thể hiểu được pháp này”. Hễ nói đã chứng thì chẳng thể tỏ rõ cho người biết, nếu nói chẳng chứng thì thuyết lý chẳng thể liễu triệt, nên pháp đốn giáo này chẳng phải muốn người hiểu theo lời, cần phải tự tin, tự tu, tự chứng, tự ngộ mới được. Nếu chỉ dùng miệng luận bàn, dùng tâm suy lường là trái với ý Tổ. Phật có nói “Như Lai dùng tất cả thí dụ để diễn đạt mọi việc thì được; nhưng chẳng thí dụ nào có thể diễn đạt pháp này”. Tại sao vậy? Vì tự tánh bất khả tư nghì, tâm trí chẳng đến được. Vậy phải tin rằng: miệng luận bàn, tâm suy lường là việc chướng đạo vậy.

Ðối với pháp thế gian thì dùng miệng luận bàn, dùng tâm suy lường có thể thấu hiểu được; với pháp xuất thế gian dùng miệng luận bàn, dùng tâm suy lường lại càng xa với Ðạo. Cổ Ðức nói “Ðối với việc này, có tâm chẳng thể cầu, vô tâm chẳng thể đắc, ngôn ngữ chẳng thể thông đạt, im lặng chẳng thể thấu suốt”. Quyển Kinh này, mỗi phẩm đều có tỏ bày ý chỉ như thế, xin độc giả tự xét kỹ xem! Nói tóm lại, Pháp Đốn Giáo này là khai thị cho người học Ðạo để y theo Chánh Pháp tu hành cho đến đốn ngộ mà thôi.

Thích Duy Lực.
-------------------------------------------------------------------
Quý vị đọc tiếp trên file PDF bằng cách nhấn nút "Xem trước" màu xanh bên phải dưới bài viết hoặc nhấn tải về máy file đính kèm.

Người đăng bài viết: Vũ Văn Hùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây