Khái quát các phương pháp thiền

Thứ hai - 28/01/2019 11:53

1. Ngoại đạo thiền: gồm những lối thực tập thiền mà không nhắm vào mục đích giải thoát sinh tử luân hồi. Ngoại đạo thiền là những phương pháp tập Yoga hay tĩnh tọa của các tôn giáo khác như Bà la Môn, Ki Tô, Hồi, Sikh..., tu tiên, tu xuất hồn, thôi miên, luyện bùa ngải, thiên linh cái v.v...

2. Phàm phu thiền: Phàm phu thiền là đường lối tu tập chỉ nhằm đạt đến những quả vị tương đối thanh tịnh nhưng chưa rốt ráo và chưa giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Đó là các pháp thiền chỉ dừng lại ở một số cảnh giới như: Tứ thiền, Tứ không định (Không vô biên xứ, Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ và Phi tưởng phi tưởng xứ).

3. Nhị thừa thiền (gồm Tiểu thừa thiền và Trung thừa thiền): là lối tu thiền tuy có thể vượt thoát sinh tử luân hồi, nhưng cứu cánh chỉ nhằm đạt đến thánh quả Thanh Văn và Duyên Giác mà thôi. Nhị thừa có rất nhiều phương pháp tu như: Thập Nhị Nhân Duyên quán, Ngũ đình tâm quán, Cửu tưởng quán, Ba mươi bảy phẩm trợ đạo quán v.v...

4. Đại thừa thiền: là lối thiền của Bồ tát đạo, căn cứ vào kinh luận đại thừa tu tập với hoằng nguyện thành Phật để cứu độ tất cả chúng sinh: tự giác giác tha, phải trải qua nhiều cấp bậc tu chứng từ Thập Tín, Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng, Thập Địa tương ứng với 50 quả vị Bồ tát, tiếp theo đến quả vị Đẳng Giác và Diệu Giác là thành Phật. Đại thừa thiền cũng có nhiều loại: Sa ma tha, Tam ma bát đề, Thiền na. Pháp hoa tam muội thiền, Thủ lăng Nghiêm tam muội thiền v.v… thuộc thiền này.

5. Tối thượng thừa thiền (Cũng gọi là Tổ Sư Thiền hay Thiền Tông): là pháp thiền trực tiếp thẳng tắp nhất không cần phải trải qua nhiều thứ lớp như Đại thừa thiền; pháp thiền này chẳng dùng ngôn ngữ, đặc biệt truyền ngoài giáo lý, chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật. Pháp môn này dùng NGHI TÌNH tức mặt không hiểu không biết của ý thức để tu. Mục đích của pháp thiền này là kiến tánh thành Phật. Theo ngài Lai Quả nói, tùy lực lượng của người tu mà có thể phá được Sơ Quan, Trùng Quan và Mạt Hậu Lao Quan. Phá Sơ Quan là thấy Pháp thân (nói là thấy nhưng chẳng phải có năng thấy sở thấy), phá Trùng Quan tức chứng Pháp thân, phá Mạt Hậu Lao Quan tức thấu suốt Pháp thân. Người có lực lượng mạnh thì có thể một lần ngộ thấu suốt tam quan. Nếu một người tu từ vị trí phàm phu đến khi kiến tánh triệt để thì sự ngộ tương đương với Đẳng Giác Bồ tát. Tuy nhiên thần thông diệu dụng của người đã kiến tánh thể hiện ra mạnh hay yếu còn phụ thuộc vào tập khí (thói quen từ vô thủy) nặng hay nhẹ, chỉ khi nào dứt hết tập khí thế gian và xuất thế gian thì mới được sức dụng như Phật. Xin người tu học đừng hiểu lầm điểm này.

Nhị Thừa Thiền và Đại Thừa Thiền gộp chung lại gọi là Như Lai Thiền hay thiền giáo môn (dựa vào kinh điển Phật thuyết). Nhiều người lầm tưởng thiền giáo môn là thiền tông, thật là sai lầm biết bao. Thiền Tông được Lục Tổ Huệ Năng gọi là tối thượng thừa thiền.

Tác giả bài viết: Vũ Văn Hùng

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây